Sunday, 13 June 2021

สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯพระราชทาน ส.ค.ส.วันขึ้นปีใหม่ 2563


สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทาน ส.ค.ส.เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2563 

ส.ค.ส.พระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานแก่บุคคล หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรต่าง ๆ เนื่องในโอกาสเทศกาลขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยทรงฉายพระรูปเครื่องแบบปกติขาว ข้าราชการอัยการ พร้อมลายพระหัตถ์พระนาม”พัชรกิติยาภา”

สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา