Sunday, 25 July 2021

“อารียา พรอพเพอร์ตี้” ปลื้มหุ้นกู้ 1,000 ลบ.ยอดจองล้นตั้งแต่วันแรก!สะท้อนความเชื่อมั่นที่มีต่อบริษัทฯ


กรุงเทพฯ – 22 กันยายน 2563:บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)หรือ A หนึ่งในผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ ปลื้มกระแสตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนในการออกหุ้นกู้ รุ่น 2/2563 มูลค่าเสนอขายรวม 1,000 ล้านบาท ถือเป็นการตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อบริษัทฯ สะท้อนให้เห็นถึงปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง

คุณวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด(มหาชน)หรือ A เผยถึง เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนในการเสนอขายหุ้นกู้ รุ่น 2/2563 มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท หลังจากที่เปิดเสนอขายระหว่างวันที่ 8 – 10 กันยายน ที่ผ่านมา มีอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7%โดยมียอดจองล้นตั้งแต่วันแรกของการเปิดจอง

ทั้งนี้ การขายหุ้นกู้ในรอบเดือนกันยายนที่ผ่านมา เป็นการเปิดขายเพื่อเป็นการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่จะครบในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 จำนวนเงิน 999.7 ล้านบาท นอกจากนี้ ในวันที่ 30 กันยายน บริษัทฯ มีแผนการไถ่ถอนคืนหุ้นกู้รุ่น 1/2563 ซึ่งออกเมื่อเดือนมกราคม 2563 อีกจำนวน 91.775 ล้านบาท 

“จากการที่มียอดจองหุ้นกู้ที่เปิดขายล้น รวมถึงในระหว่างปี2563 มีการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนบางส่วนก่อนครบกำหนดหลายรุ่นคิดเป็นเงิน 343.55 ล้านบาท แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของกลุ่มนักลงทุน และศักยภาพของบริษัท และทำให้การปรับโครงสร้างหนี้สินทยอยลดลง ซึ่งเป็นผลจากแผนการขยายธุรกิจที่มีความต่อเนื่องและชัดเจน รวมถึงโครงสร้างทางการเงินที่มั่นคง ทำให้ตอบโจทย์ความน่าเชื่อถือของกลุ่มนักลงทุน”คุณวิศิษฎ์ กล่าวเพิ่มเติม

สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา