Sunday, 13 June 2021

เกาหลีใต้ พบผู้ติดเชื้อไวรัส โควิด-19 เพิ่ม 52 คน ประกาศเขตจัดการพิเศษ เมืองแทกู และ ชองโด


เกาหลีใต้ ประกาศให้เมืองแทกู เป็นเขต”การจัดการพิเศษ”หลังพบผู้ป่วยติดไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่มากที่สุด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้าง ล่าสุดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก เพิ่มเป็น 156 คนแล้ว

-นายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้ ประกาศให้เมืองแทกู และ เมือง ชองโด ที่อยู่ใกล้เคียง เป็นเขต”การจัดการพิเศษ”หลังจากพบผู้เสีชีวิตจากเชื้อไวรัส โควิด-19 รายแรก และ ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ในพื้นที่ดังกล่าว ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา โดยทางการ จะมุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนทางการแพทย์เพื่อลดปัญหาการขาดแคลน เตียงผู้ป่วย , บุคลากร และ อุปกรณ์ทางการแพทย์ในท้องถิ่น เพื่อให้การควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 มีประสิทธิภาพ

-การประกาศเขตจัดการพิเศษ มีขึ้นหลังจากที่พบ ผู้ติดเชื้อรายที่ 31 ของเกาหลีใต้ ซึ่งเป็น หญิงวัย 61 ปี ซึ่งเป็น Super Spreader คือ สามารถติดเชื้อให้กับผู้อื่นได้จำนวนมาก โดยเธอได้เข้าร่วมกิจกรรมในโบสถ์ ถึง 4 ครั้ง รวมทั้งไปโรงพยาบาล ในเมืองแทกู กว่าจะแสดงอาการป่วยและถูกวินิจฉัยโรค ว่าติดเชื้อโควิด-19 สาธารณสุขเกาหลีใต้ ยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ อีก 52 คน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มเป็น 156 คน ส่วนใหญ่อยู่ในเมืองแทกู ทางการเรียกร้องประชาชนในเมือง ราว 2 ล้าน 5 แสนคน ในเมืองแทกู อยู่ภายในบ้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

-ความวิตกกังวลเกี่ยวการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 เริ่มส่งผลกระทบกับธุรกิจร้านค้าและร้านอาหารจีน ในเกาหลีใต้แล้ว โดยเฉพาะในย่านชุมชนชาวจีน ซบเซาหนัก ไม่มีผู้คนออกมาจับจ่ายซื้อของและรับประทานอาหาร บวกกับนักท่องเที่ยวชาวจีน ก็งดเดินทางมาเที่ยวในช่วงนี้

สินค้าและบริการ

เกมส์และกีฬา